شنبه 16 آذر 1398

استخر حجاب
  • 28 خرداد
  • استخر های سرپوشیده
سانس های استخر
(سانس آقایان- رنگ آبی ) (سانس بانوان- رنگ صورتی )

 

روز هفته سانس1 سانس2 سانس3 سانس4 سانس5
شنبه 8:30 تا 10 10 تا 14 16 تا 17:30 17:30 تا 19 19 تا 24
یکشنبه 8:30 تا 10 10 تا 14 16 تا 17:30 17:30 تا 19 19 تا 24
دوشنبه 8:30 تا 10 10 تا 14 16 تا 17:30 17:30 تا 19 19 تا 24
سه شنبه 8:30 تا 10 10 تا 14 16 تا 17:30 17:30 تا 19 19 تا 24
چهارشنبه 8:30 تا 10 10 تا 14 16 تا 17:30 17:30 تا 19 19 تا 24
پنجشنبه 9 تا 14 16 تا 17:30 17:30 تا 19 19 تا 24
جمعه 9 تا 14 16 تا 17:30 17:30 تا 19 19 تا 24