شنبه 16 آذر 1398

استخر ایثار
  • 28 خرداد
  • استخر های سرپوشیده
(سانس آقایان- سانس های 3 و 4 ) (سانس بانوان- سانس های 1 و 2)
توجه : بانوان می توانند از سانس ها هم به صورت آزاد هم به صورت 90 دقیقه ای استفاده کنند
روز هفته سانس1 سانس2 سانس3 سانس4
شنبه 9 تا 14 12:30 تا 14 17 تا 18:30 21:30 تا 24
یکشنبه 9 تا 14 12:30 تا 14 17 تا 18:30 21:30 تا 24
دوشنبه 9 تا 14 12:30 تا 14 17 تا 18:30 21:30 تا 24
سه شنبه 9 تا 14 12:30 تا 14 17 تا 18:30 21:30 تا 24
چهارشنبه 9 تا 14 12:30 تا 14 17 تا 18:30 21:30 تا 24
پنجشنبه 9 تا 14 12:30 تا 14 17 تا 24
جمعه 9 تا 14 12:30 تا 14 17 تا 24