شنبه 16 آذر 1398

استخر الوند
  • 28 خرداد
  • استخر های سرپوشیده
روز هفته سانس1 سانس2
شنبه 8:30 تا 17 17 تا 24
یکشنبه 8:30 تا 14 14:30 تا 24
دوشنبه 8:30 تا 17 17 تا 24
سه شنبه 8:30 تا 14 14:30 تا 24
چهارشنبه 8:30 تا 17 17 تا 24
پنجشنبه 8:30 تا 14 14:30 تا 24
جمعه 8:30 تا 14 14:30 تا 24