شنبه 16 آذر 1398

استخر غدیر
  • 28 خرداد
  • استخر های سرپوشیده
(سانس آقایان- رنگ آبی (سانس بانوان- رنگ صورتی )

 

روز هفته سانس1 سانس2
شنبه 9 تا 15 19:30 تا 24
یکشنبه 9 تا 15 19:30 تا 24
دوشنبه 9 تا 15 20 تا 24
سه شنبه 9 تا 15 19:30 تا 23
چهارشنبه 9 تا 15 19:30 تا 23
پنجشنبه 9 تا 15 19:30 تا 24
جمعه 9 تا 15 16:30 تا 24