شنبه 16 آذر 1398

استخر شهید بهشتی
  • 28 خرداد
  • استخر های سرپوشیده
(سانس آقایان- رنگ آبی (سانس بانوان- رنگ صورتی )

 

روز هفته سانس1 سانس2
شنبه 19 تا 21
یکشنبه 9:30 تا 11:30 19 تا 21
دوشنبه 19 تا 21
سه شنبه 9:30 تا 11:30 19 تا 21
چهارشنبه 19 تا 21
پنجشنبه 9:30 تا 11:30 19 تا 21
جمعه 9:30 تا 11:30 19 تا 21