چهارشنبه 9 بهمن 1398

استخر یاران

استخر یاران

قم، قم، گلزار شهدا- به سمت میدان پلیس- مقابل مجتمع امام خمینی- خیابان شهید سقایتی- جنب مجتمع اداری آستانه
۰۲۵-۳۷۲۰۸۸۸۴ | ۰۲۵-۳۷۲۰۸۸۸۵

استخر قصر آبی

استخر قصر آبی

آدرس : قم -پردیسان ،بلوار شهروند ،بلوارعلمدار
تلفن تماس : 02532808055

استخر فردوس

استخر فردوس

آدرس : قم - بلوار محمود نژاد ،مجتمع فردوس ،استخر فردوس

تلفن تماس: 02532611111

استخر غدیر

استخر غدیر

آدرس : قم - خیابان امام موسی صدر ،خیابان نواب ،کوچه 14

تلفن تماس: 02536564670

استخر شهید بهشتی

استخر شهید بهشتی

آدرس : قم -شهرک پردیسان ،خیابان محمد حسین نواب ،مجموعه ورزشی شهید بهشتی

تلفن تماس: 02532808789

استخر دریا

استخر دریا

آدرس : قم -فلکه شهر قائم ،جاده قم-کاشان ،نرسیده به سه راه جمکران ، میدان بقیه الله
تلفن تماس : 02537209925

استخر حجاب

استخر حجاب

آدرس : قم - نیروگاه ،انتهای خیابان جواد الائمه ، روبروی آتش نشانی
تلفن تماس : 02538912024

استخر ایثار

استخر ایثار

آدرس : قم -انتهای بلوار جمهوری ، خیابان کرامت ، مجتمع توانبخشی ایثار ،استخر ایثار

مجتمع توانبخشی ایثار -خیابان کرامت

تلفن تماس: 02532882355

استخر الوند

استخر الوند

آدرس : قم - سی متری هنرستان ، دانش 2 ،کوچه الوند
مدت سانس ها شناور و 120 دقیقه میباشد (اززمان ورود به مدت 2 ساعت می توانید از استخر استفاده کنید)